ERP-system

Enterprise Resource Planning, förkortat ERP, är ett företagsledningskoncept som föreslogs av det berömda amerikanska konsultföretaget Gartner 1990. Enterprise Resource Planning definierades ursprungligen som applikationsprogram, men det anammades snabbt av kommersiella företag runt om i världen.Nu har det utvecklats till en viktig modern företagsledningsteori och ett viktigt verktyg för att implementera omstrukturering av företagsprocesser.

1

So Good har ett komplett affärssystem och är det bästa valet för dina torkarbladslösningar.